דף הבית » היתר בניה בתל אביב

היתר בניה בתל אביב

המבקשים לבנות בעיר תל אביב נתקלים לעיתים קרובות בבעיות קשות בדרכם לקבלת היתר בניה. משרד "פזית שביט אדריכלים" מתמחה בהוצאת היתרי בניה בכלל ובתל אביב בפרט.

משרדנו מבצע בדיקות מקדמיות לנכסים, מוודא את המצב הקיים בפועל ובין המותר בהיתר הבניה. בוחן את האפשרויות המקסימאליות לשטחי הנכס, ובהתאמה עם צרכי הלקוח, יוצרים תכנון הוליסטי מיטבי, ומתקדמים להוצאת היתר בניה בתל אביב, באם זה בהרחבות לפי תב"ע, הרחבות לפי תכנית הרבעים, היתר לשימוש חורג, תוספת בניה עתידית או בדיעבד.

משרדנו עוסק גם בהוצאת רישיון עסק בתל אביב וכן בערים נוספות, ואף מלווים תהליך של הוצאת רישיון יצרן במשרד הבריאות. בעת הגשת רישיון עסק, "פזית שביט אדריכלים" מעניקים שירותי ייעוץ ובדיקת הנכס טרם קנייתו, אשר בוחנת השטחים הדרושים, והשימושים המותרים טרם שכירת עסק.

משרדנו "פזית שביט אדריכלים" בעל נסיון ועבודה של שנים מול מנהל ההנדסה בתל אביב, השתתפות בימי עיון המועברים ע"י מחלקת רישוי עסקים, המשרד מופיע ברשימת בעלי המקצוע המומלצים לטיפול על ידי מחלקת רישוי עסקים בעיריית תל אביב.

המלצתה של פזית שביט: לפני שקונים / שוכרים נכס, בדקו אותו בעזרת איש מקצוע, השימושים המותרים בו, האם הקיים והבנוי במציאות, אכן תואמים ומופיעים בהיתר שבתיק הבניין.

פזית שביט כאן כדי לעזור ולייעץ, למנוע טעויות אשר בעקבותיהן תדרשו להוצאות מיותרות. לעיתים רבות יהיו אלו דברים שלא ניתן יהיה לאשרם ולכן יביאו לסגירת העסק המסוים, להריסת תוספת הבנייה או לאי קבלת היתר בניה.

למידע באתר עיריית ת"א:

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/Pages/Permit.aspx

הגשת בקשה להיתר

מהו היתר בנייה?

היתר בנייה הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה. היתר בנייה ניתן לתקופה של שלוש שנים מיום הוצאתו. (ניתן לבקש שתי הארכות בפורצודרות מסוימות כך שתוקפו המרבי יהיה שש שנים) , וממנו ניתן ללמוד על היקף זכויות הבניה למבנה הספציפי. היתר הבנייה הפורמאלי מבוסס על תשריט להיתר המכונה "גרמושקה" התשריט כולל את תרשים החלקה או המגרש נשוא ההיתר, תרשים סביבה, טבלת שטחים (המפרטת שטחים עיקריים ושטחי שרות) ותשריט של התוספת, השינוי או ההריסה נשוא ההיתר בחתך קומתי.

מתשריט ההיתר ניתן ללמוד על: שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הזכויות בנכס, תוכניות בנין עיר(תב"ע) החלות על הנכס נשוא היתר, מידע על הקלות שאושרו במסגרת ההיתר, מאזן מקומות החניה וכיו"ב.

על התשריט להיות חתום ומאושר להיתר על ידי הוועדה לתכנון.

מתי דרוש היתר בניה:

 • הקמת בניין חדש או הריסתו של בניין.
 • כל תוספת או שינוי חיצוני לבנין קיים לדוגמה חניה מקורה, הזזת חלון, הקמת גדר, סככה, תוספת בניה.
 • שינוים פנימיים שפוגעים בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת בבניין.
 • שינויים פנימיים הנוגעים לרכוש המשותף בבניין.
 • התווית דרך, סלילה או סגירה של דרך, חפירות, הנחת תשתיות.
 • כל שימוש חורג.
 • כל מבנה זמני מכולות, מבנים ניידים, שלטים וכו'.
 • כל מבנה כפי שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה וכוללת גם מבנים פעוטים כגון שובך יונים, עמודי חשמל, תמרורים וכו'.

ההליכים לבקשת היתר בניה:

 • הוצאת תיק מידע להיתר.
 • הוכחת בעלות על הקרקע של מבקש ההיתר (נסח טאבו תקף).
 • הגשת מפה טופוגרפית של אתר הבניה מפה מעודכנת שנערכה על ידי מודד מוסמך עד  שנה לפני מועד הבקשה להיתר.
 • בבית משותף או קרקע משותפת יש להחתים את כל בעלי הזכויות בקרקע (לעתים די ברוב מביניהם).
 • הגשת תוכנית הגשה לועדה המקומית לתכנון ובנייה, שמפרטת את תוכנית הבניין או תוספת הבניה על גבי מספר מפות, על גבי התוכנית צריכה להיות מצורפת חתימתם של מבקש ההיתר, המהנדס, והאדריכל.
 • במקרה של הקלה יש צורך בפרסומים: המבקש היתר בנייה ישלח בדואר רשום לכל המגרשים הגובלים, ועליו להציב שלט בולט בחזית הקרקע או הבניין.

אישורים נוספים נדרשים:

 • אישור רשויות הג"א למרחב מוגן.
 • אישור בזק וחברת החשמל.
 • אישור שחומרי הבניה תקינים ומותרים לשימוש.
 • אישור תוכנית ביוב.
 • אישור שירותי כבאות והצלה.
 • אישור ביסוס וגזי הקרקע.
 • אישור איגוד ערים לתשתיות איכות הסביבה.
 • אישור רשות העתיקות.
 • תשלום אגרות הבניה והיטל השבחה.

על מנת לצלוח את הליך הוצאת היתר בניה בתל אביב, מומלץ לעבוד עם אדריכל שמתעסק ושולט בהליך ובעבודה מול הגורמים השונים. משרד

כדוגמת "פזית שביט אדריכלים" ידע לתת את הכלים האופטימאליים לשם הוצאת היתר הבניה בתל אביב.

למידע נוסף מעיריית ת"א:

מנהל ההנדסה עיריית תל אביב-יפו:

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Eng.aspx?tm=70&sm=&side=229