חדר על הגג

תוספת חדר על הגג תב"ע ג' / ג'1, ת"א

משרדנו מומחה להוצאת היתרי בניה עבור הרחבות בניה וביניהן היתרי בניה לחדר על הגג ועליות גג בהתאם לתב"עות ג' וג'1 בעיר ת"א.