היתר בנייה – היתר בנייה הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה. היתר בנייה ניתן על פי רוב לתקופה של שנה מיום הוצאתו(ניתן לבקש הארכה לשנה נוספת) , וממנו ניתן ללמוד על היקף זכויות הבניה למבנה הספציפי. היתר הבנייה הפורמאלי מבוסס על תשריט להיתר המכונה "גרמושקה" התשריט כולל את תרשים החלקה או המגרש נשוא ההיתר, תרשים סביבה, טבלת שטחים (שטחים עיקריים ושטחי שרות) ותשריט של התוספת, השינוי או ההריסה נשוא ההיתר בחתך קומתי.

מתשריט ההיתר ניתן ללמוד על: שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הזכויות בנכס, תוכניות בנין עיר(תב"ע) החלות על הנכס נשוא היתר, מידע על הקלות שאושרו במסגרת ההיתר, מאזן מקומות החניה וכיו"ב.

על התשריט להיות חתום ומאושר להיתר על ידי הוועדה לתכנון.

מתי דרוש היתר בנייה:

 • הקמת בניין חדש או הריסתו של בניין.
 • כל תוספת או שינוי חיצוני לבנין קיים לדוגמה חניה מקורה, הזזת חלון, הקמת גדר, הקמת פרגולה, סככה, תוספת בניה.
 • שינוים פנימיים שפוגעים בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת.
 • התווית דרך, סלילה או סגירה של דרך, חפירות, הנחת תשתיות.
 • כל שימוש חורג.
 • כל מבנה זמני מכולות, מבנים ניידים, שלטים וכו'.
 • כל מבנה כפי שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה וכוללת גם מבנים פעוטים כגון שובך יונים, עמודי חשמל, תמרורים וכו'.

ההליכים לבקשת היתר בנייה:

 • הוכחת בעלות על הקרקע של מבקש ההיתר (נסח טאבו תקף).
 • בבית משותף או קרקע משותפת יש להחתים את כל בעלי הזכויות בקרקע (לעתים די ברוב מביניהם).
 • במקרה של הקמת בניין יש צורך בהגשת מפה טופוגרפית של אתר הבניה מפה מעודכנת שנערכה על ידי מודד מוסמך עד חצי שנה לפני מועד הבקשה להיתר.
 • הגשת תוכנית הגשה לועדה המקומית לתכנון ובנייה, שמפרטת את תוכנית הבנין או תוספת הבניה על גבי מספר מפות, על גבי התוכנית צריכה להיות מצורפת חתימתם של המהנדס והאדריכל.
 • במקרה של הקלה יש צורך בפרסומים.
 • המבקש היתר בנייה ישלח בדואר רשום לכל המגרשים הגובלים, ועליו להציב שלט בולט בחזית הקרקע או הבניין.

אישורים נוספים נדרשים:

 • אישור רשויות הג"א למרחב מוגן.
 • אישור בזק וחברת החשמל.
 • אישור שחומרי הבניה תקינים ומותרים לשימוש.
 • אישור תוכנית ביוב.
 • אישור שירותי כבאות והצלה.
 • תשלום אגרות הבניה והיטל השבחה.
0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *